قرن چهارده

فعالیت فرهنگی و اسلامی

قرآن کریم ، علم ، نوجوان ، دوربین ، صلوات ، نگاه ، عصر ، بیانات ، رویداد ، نامه و دنیا

Quran, Age, Camera, Science, Events, Mail, Young, Quotes, Salavat, Vision & World.

ِ#Qarn14 | #1400
فاEnعر


عمومی

آخرین

مشاهده همه

گزینش

مستند

مشاهده

پند - فصل دوم: هفتگانه اول (گزینش صوتی - زنده)

گزینش‌های صوتی مباحث (جامعه آمریکا، برخورد انقلابی، نعمت پایدار، رب العالمین، حکومت فرعون، قوم ستمگر و جمهوری اسلامی) که مجموعه سخنرانی‌های اسلامی با جنبه‌ی (تفکر و اندیشیدن) طبق فلسفه‌ی قرآن کریم و اهل بیت(ع) می‌باشد.

qarn14
2021-12-31

مستند

مشاهده

جمهوری اسلامی - گزینش صوتی (زنده)

بررسی و تحلیل ملت ایران طبق قرآن کریم و اهل بیت(ع)، عملکرد حکومت نسبت به اساس انقلاب اسلامی و تکلیف آینده‌ی قوم پارس.

qarn14
2021-12-31

مستند

مشاهده

قوم ستمگر - گزینش صوتی (زنده)

تعریف ستم طبق قرآن کریم و اهل بیت(ع)، چگونگی سقوط و هلاکت ملــت‌ها در مسیر ارتجـاع، پیامد‌ها و ارائه‌ی راه نجات جهت برتری قوم.

qarn14
2021-12-31

عمومی

مشاهده

پند - تیزر رسمی #2

پند؛ یک برنامه‌ی پخش‌زنده سخنرانی صوتی در قالب گزینش درباره‌ی دین اسلام جهت اهداف روشنگری، می‌باشد.

qarn14
2021-12-14

مستند

مشاهده

حکومت فرعون - گزینش صوتی (زنده)

بررسی و تحلیل فرعونیان طبق قرآن کریم و اهل بیت(ع)، عبرت‌های گذشتگان و اعـــلام خطر جریان نفوذ در مسیر آینده‌ی ایران.

qarn14
2021-12-13

مستند

مشاهده

رب العالمین - گزینش صوتی (زنده)

بیان علوم پروردگار عالم‌ها طبق قرآن کریم و اهل بیت(ع)، مدل‌سازی توشه آخرت و مفهوم اصلی علم براساس اندیشه اسلامی.

qarn14
2021-12-13

مستند

مشاهده

نعمت پایدار - گزینش صوتی (زنده)

تفسیر نعمت دنیوی و اُخروی براساس قرآن کریم و اهل بیت(ع)، چگونگی زیستن و انتخاب زندگی جاودانه.

qarn14
2021-12-13

مستند

مشاهده

برخورد انقلابی - گزینش صوتی (زنده)

تعریف اساس برخورد انقلابی طبق قرآن کریم و اهل بیت(ع)، آمار بین‌الملل و نحوه‌ی اجرای آن عملاً تحت فرامین و سنـــت الهی.

qarn14
2021-12-13

مستند

مشاهده

جامعه آمریکا - گزینش صوتی (زنده)

بررسی و تحلیل حکومت آمریکا طبق قرآن کریم و اهل بیت(ع)، آمار بین‌الملل، تاریخچه و نحوه‌ی برخورد انقلابی با نظام سکولاریزم.

qarn14
2021-12-13

عمومی

مشاهده

کتاب پسر انسان

کتاب پسر انسان به نویسندگی: سید صادق عبدالصالحی؛ اثری از « قرن چهارده » منتشر شد. این کتاب در خصوص اثبات وجودی امام زمان(عج) ارائه شده است.

qarn14
2021-11-14

مستند

مشاهده

نقد رهبری - گزینش صوتی (زنده)

طرح انتقاد مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران براساس قرآن کریم و اهل بیت(ع)، بیان جنبه‌ها و عملکردها به صورت منصفانه.

qarn14
2021-11-14

مستند

مشاهده

روز قیامت - گزینش صوتی (زنده)

تعریف روز قیامت طبق علوم قرآن کریم و اهل بیت(ع)، حالات، آمار بین‌الملل و چگونگی استفاده از فرصت‌ها.

qarn14
2021-11-14

مستند

مشاهده

تمدن اسلامی - گزینش صوتی (زنده)

معرفی ساختار حکومت اسلامی در قالب تمدن‌سازی طبق قرآن کریم و اهل بیت(ع)، عوامل پیدایش، آمار بین‌الملل و چگونگی بهینه‌سازی تمدن‌های فعلی بشریت.

qarn14
2021-11-14

مستند

مشاهده

رزق بشریت - گزینش صوتی (زنده)

دانستن شخصیت خداوند در تامین و تهیه‌ی روزی مخلوقات طبق قرآن کریم و اهل بیت(ع)، آمار بین‌الملل و شیوه‌ی حکومت‌داری نسبت به ارزاق.

qarn14
2021-11-14

مستند

مشاهده

جهاد مقدس - گزینش صوتی (زنده)

بررسی و تحلیل فسلفه‌ی عرفانی قرآن کریم و اهل بیت(ع) جهت شناخت و تشخیص جهاد برمبنای حدیث معراج، آمار بین‌الملل و ارائه‌ی راهکار عملی.

qarn14
2021-11-14کاتالوگ قرن چهارده

نمونه فعالیت‌های هنری مجموعه در قالب گرافیک که شامل «لوگو و پوستر» می‌باشد.

نمادهای قرن چهارده

طراحی منحصر به فرد دوازده نماد اختصاصی، رایگان + پنج رنگ متنوع

خدمات قرن چهارده

طراحی لوگو و دیگر خدمات را تجربه کنید ...

محصولات قرن چهارده

مشتری محصولات ما باشید ...

همراهی کنید ...

قرن چهارده در تمامی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی